Խելամիտ հարմարեցումներ ապահովելու կարգը սահմանելու մասին