Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 27 նոյեմբերի 2019թ 1091-Ա/2 հրաման

Պետական մարմինների աշխատակիցների միջև հրաձգության հանրապետական մրցույթի կանոնակարգը, մրցույթի անվտանգության կանոնները, անվտանգության կանոնների ծանուցման թերթիկը և նախահաշիվը հաստատելու մասին «ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 27 նոյեմբերի 2019թ 1091-Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 հունվարի 2020թ 68-Ա/2 հրաման

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 21դեկտեմբերի 2016թ. 240-Ա/1 հրաման

Եվրոպայի, աշխարհի առաջնությունների, միջազգային մրցաշարերի մեկնող ՀՀ պատվիրակության և ուսումնամարզական հավաքների մասնակիցների կազմի ձևավորման և ընտրության կարգը, ՀՀ հավաքական թիմերի անդամության թեկնածուների կազմի ձևավորման կարգը, ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող ՀՀ մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաների ֆինանսավորման և փաստացի ծախսերի

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 24 հուլիսի 2017թ. 146-Ա/1 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից Հայաստանի Հանրապետության մարզական ֆեդերացիաներին ֆինանսական աջակցության չափի հաշվարկման կարգը, ֆինանսական աջակցության չափը հաշվարկող հանձնաժողովի կազմը և գործունեության կարգը հաստատելու մասին