Կամավոր ատեստավորում
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 7 դեկտեմբերի 2023 թվականի N 2508-Ա/2 հրաման

2023 թվականին վերաատեստավորումը չանցած և 2022 թվականի կամավոր ատեստավորման արդյունքում 0-49 տոկոս արդյունք ցուցաբերած և վերաատեստավորմանը չմասնակցած ուսուցիչներին զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ ցուցակները հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 7 դեկտեմբերի 2023 թվականի N 2505-Ա/2 հրաման

Կամավոր ատեստավորման արդյունքում 2023 թվականին 0-59 տոկոս արդյունք ցուցաբերած, վերաատեստավորման արդյունքում 50-59 տոկոս արդյունք ցուցաբերած կամ ատեստավորման համեմատ վերաատեստավորման արդյունքում 15 տոկոսային կետ աճ գրանցած, սակայն 0-59 տոկոս արդյունքին համապատասխանող, 2023 թվականի վերաատեստավորմանը չմասնակցած և կրկնակի վերաատեստավորման

Կամավոր ատեստավորման բոլոր առարկաների ուղեցույցները հասանելի են

2023 թվականից սկսած՝ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչների կամավոր ատեստավորումն անցկացվում է 1-12-րդ դասարաններում դասավանդող բոլոր ուսուցիչների համար։ Ատեստավորման հայտերի ընդունելության վերջնաժամկետը 2023

Կամավոր ատեստավորում-իրավական ակտեր

ՀՀ կառավարության 2.03. 2023 թ. N 269-Ն որոշում «Պետական կամ համայնքային կազմակերպությունների արտադպրոցական ծրագրեր իրականացնող մանկավարժական աշխատողների կամավոր ատեստավորման և ՀՀ պետական բյուջեից լրավճարի տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 28.04.2022 թ. N

Ի գիտություն արտադպրոցական հաստատությունների մանկավարժների՝ կամավոր ատեստավորման հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն ապրիլի 9-ն է. տեսանյութ

Ի գիտություն պետական և համայնքային արտադպրոցական հաստատությունների մանկավարժների՝ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հիշեցնում է՝ կամավոր ատեստավորմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը սույն թվականի ապրիլի 9-ն է: Հայտերի ընդունումը կատարվում է էլեկտրոնային եղանակով՝ «Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի» միջոցով (at.emis.am): Ատեստավորմանը

2023 թվականից կամավոր ատեստավորումն անցկացվում է բոլոր ուսուցիչների համար

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հայտարարում է հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման հայտերի ընդունելություն 2023 թվականի մարտի 27-ից մինչև հուլիսի 15-ը

Դպրոցում չաշխատող, բայց ուսուցչի որակավորման պահանջներին բավարարող անձինք ևս կարող են մասնակցել կամավոր ատեստավորմանը

Գործադիրի նիստում այսօր հավանության է արժանացել «Ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման, կամավոր ատեստավորման արդյուն­­քով ուսուցչի դրույքաչափի և դրան հատկացվող հավելավճարի տրա­մադրման, կամավոր ատեստավորման հանձնաժողովի ձևավորման կարգը հաս­տատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը: Հարցը