ՀՀ Տավուշի մարզում իրականացվող չափորոշիչների փորձարկման շրջանակում անցկացված ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացների ցանկը հաստատելու մասին