Հայաստանի Հանրապետության 2021/2022 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրա ընդունելության նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ թափուր մնացած տեղերի վերաբաշխումը հաստատելու մասին