Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի /հավաստագիր/ ստանալու նպատակով վերապատրաստում իրականացնող կազմակերպություններին երաշխավորելու մասին