Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եվ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու նպատակով վերապատրաստում իրականացնող կազմակերպությունները երաշխավորելու մասին