Մանվել Սոկրատի Զաքարյաին ՀՀ ԿԳ նախարարի 2017 թվականի նոյեմբերի 9-ի թիվ 1456 հրամանով տրված հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի / սերիա Ա N 0004128/ գործողությունը դադարեցնելու մասին