ՀՀ ԿԳՄՍՆ նախարարի 2021 թ. հունվարի 25-ի N 53-Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին