Կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզիայի գործողությունը կասեցված կամ դադարեցված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների (կամ դրանց մասնագիտությունների) սովորողների ուսումնառությունը, ինչպես նաև ընթացիկ կամ ամփոփիչ ատեստավորումը 2021 թվականին կազմակերպող բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների» ցանկը հաստատելու մասին