Հայաստանի Հանրապետության գյուղական մարզական խաղերի 2021 թվականի կանոնակարգը և մասնակցության հայտը հաստատելու մասին