«Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ» 2021 թվականի մրցույթի կանոնակարգը և մասնակցության հայտը հաստատելու մասին