Հայաստանի Հանրապետության դպրոցականների 2020-2021 ուսումնական տարվա առարկայական օլիմպիադաների / Մաթեմատիկա, Քիմիա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Ֆիզիկա, Աշխարհագրություն/ անցկացման ընթացակարգերը հաստատելու մասին