ՀՀ 2020 պետական բյուջեի « 1183. Ապահով դպրոց» ծրագրի «11001. Դպրոցների համալիր անվտանգության ապահովում» միջոցառման շրջանակում դրամաշնորհի հատկացման մրցույթի արդյունքները հաստատելու մասին