Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 31-ի N 25-Ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին