Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2020/2021 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման ընդունելության տեղերը` ըստ բուհերի և մասնագիտությունների