Տարեցների հանրապետականն խաղերի կանոնակարգը և մասնակցության հայտը հաստատելու մասին