«Հայաստանի ազգային պատկերասրահ» ՊՈԱԿ-ին տրամադրված դրամաշնորհներ (համաձայնագրեր, պայմանագրեր և այլն)