Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամին տրամադրված դրամաշնորհներ (համաձայնագրեր, պայմանագրեր և այլն)