Աշոտ Հովհաննիսյանի անվան հումանիտար հետազոտությունների ինստիտուտին տրամադրված դրամաշնորհներ (համաձայնագրեր, պայմանագրեր և այլն)