«Արամ Խաչատրյան - մրցույթ» մշակութային հիմնադրամին տրամադրված դրամաշնորհներ (համաձայնագրեր, պայմանագրեր և այլն)