«Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան» ՀՈԱԿ-ին տրամադրված դրամաշնորհներ (համաձայնագրեր, պայմանագրեր և այլն)