«Յու. Բախշյանի անվան մանկական ֆիլհարմոնիա» ՀՈԱԿ-ին տրամադրված դրամաշնորհներ (համաձայնագրեր, պայմանագրեր և այլն)