Հոկտեմբերի 10-ին ՀՀ կառավարության նիստի օրակարգում ընդգրկված Է հետևյալ հարցը`
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի փետրվարի 22-ի N 125 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը: