Հայաաստանի Հանրապետության մարզերում և Արցախի Հանրապետությունում 2019թ. անցկացվող մարզական փառատոնի կանոնակարգը և ծախսերի նախահաշիվը հաստատելու մասին