«Լավագույն մարզական նախադպրոցական հաստատություն» մրցույթի կանոնակարգը, ծախսերի նախահաշիվը և մասնակցության հայտը հաստատելու մասին