«Հաշմանդամություն ունեցող լավագոյւն մարզիկ» մրցույթի կանոնակարգը և ծախսերի նախահաշիվը հաստատելու մասին