Հայաստանի Հանրապետության գյուղական մարզական խաղերի կանոնակարգը և ծախսերի նախահաշիվը հաստատելու մասին