«1115 երիտասարդության ծրագիր» ծրագրի գծով նախատեսված հատկացումների բաշխումը ըստ առանձին միջոցառումների հաստատելու մասին