Դրամաշնորհային պայմանագրերի շրջանակում 2019 թվականի առաջին կիսամյակի հաշվետվություններ