ՄԿՈՒ համակարգի համար ուսումնական ձեռնարկների և ուսումնամեթոդական նյութերը գործածության երաշխավորելու մասին