Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից 11 նոյեմբերի 1998 թ.: Uույն օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման ձևերը: