ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում հեռակա ուսուցման կարգը հաստատելու մասին