«Հանրակրթության պետական չափորոշչի» ներդրմամբ պայմանավորված 2-րդ դասարանի հանրակրթական առարկայի դասագրքի ստեղծման դրամաշնորհային մրցութային հանձնաժողովի որոշումը հաստատելու մասին