2024 թվականին տեղի ունեցած դպրոցականների ՆԶՊ առարկայի հանրապետական օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլի հաղթողներին անվանական կրթաթոշակ տրամադրելու մասին