2024-2025 ուսումնական տարում հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում 5-րդ, 7-րդ, 8-րդ և 10-րդ դասարանի հանրակրթական առարկաների գործածության երաշխավորված դասագրքերի օգտագործման ժամկետները և ցանկը հաստատելու մասին