«Հանրակրթության պետական չափորոշչի» ներդրմամբ պայմանավորված 5-րդ, 7-րդ, 8-րդ և 10-րդ դասարանի հանրակրթական առարկաների դասագրքերի ստեղծման դրամաշնորհային մրցութային հանձնաժողովի որոշումը հաստատելու մասին