2024-2025 ուսումնական տարում նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշչի ներդրման նպատակով վերապատրաստումներ իրականացնելու համար մենթոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ցանկը հաստատելու մասին