ՀՀ վարչապետի 30.12.2022 թ. N 1567 - Ա որոշում - «ՀՀ վարչապետի որոշումը Արաքսիա Սվաջյանին կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ նշանակելու մասին»


ՀՀ վարչապետի 12.12.2022 թ.1468-Ա որոշում - «ՀՀ վարչապետի որոշումը Ժաննա Անդրեասյանին կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալի պաշտոնից ազատելու մասին»


ՀՀ կառավարության 29.09.2022 թ. N 1509-Ն որոշում- «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի տարակարգի շնորհման հանրապետական հանձնաժողովի ձևավորման և գործունեության, տարակարգ ստացած ուսուցիչներին հավելավճար տրամադրելու կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 10-ի N 1745-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»


ՀՀ կառավարության 29.09. 2022 թ. N 1485-Ն որոշում- «Պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների վարչական, մանկավարժական և ուսումնաօժանդակ կազմի վարձատրության խմբերի դասակարգման չափանիշները սահմանելու մասին»


ՀՀ կառավարության 29.09.2022 թ. N 1529-Լ որոշում- «ՀՀ ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման 2023 թվականի տարեկան ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին»


ՀՀ կառավարության 22.09.2022 թ. N 1481-Ն որոշում- «Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների՝ պետական բյուջեի միջոցներից ֆինանսավորման կարգը, պետական բյուջեով նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման սկզբունքները և մեթոդաբանությունը սահմանելու մասին»


ՀՀ կառավարության 16.09.2022 թ. N 1429-Ն որոշում - «Հայաստանի պարի պետական անսամբլ», «Հայաստանի պարարվեստի «Բարեկամություն» պետական համույթ», «Թ. Ալթունյանի անվան երգի-պարի պետական համույթ» պետական ոչ առեվտրային կազմակերպությունները միաձուլման ձևով «Ժողովրդական երաժշտության և պարի ազգային կենտրոն» պետական ոչ առեվտրային կազմակերպության վերակազմակերպելու և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 17-ի N 419 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»


ՀՀ կառավարության 16.09.2022 թ. N 1416-Ն որոշում - «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով (առկա, հեռակա) 2023/2024 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու մասին»


ՀՀ կառավարության 11.08.2022 թ. N 1265 -Ն որոշում- «Խելամիտ հարմարեցումներ ապահովելու կարգը սահմանելու մասին»


ՀՀ կառավարության 14.07.2022 թ. N 1072 - Ա որոշում-««Փաստավավերագրական ֆիլմերի «Հայկ» կինոստուդիա» պետական ոչ առեվտրային կազմակերպությունը «Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» պետական ոչ առեվտրային կազմակերպությանը միացման ձևով վերակազմակերպելու և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 17-ի N 417 որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին»


ՀՀ կառավարության 14.07.2022 թ. N 1086 -Ա որոշում-«ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության «Տավուշի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը «Տավուշի Պատրիկ Տէվէճեան տարածաշրջանային քոլեջ» հիմնադրամի վերակազմավորելու մասին»


ՀՀ կառավարության 14.07.2022 թ. N 1070 - Ա որոշում-«ՀՀ-ի ու Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մասին»


ՀՀ կառավարության 14.07.2022 թ. N 1066-Ն որոշում-«ՀՀ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների 2022/2023 ուսումնական տարվա անվճար ուսուցմամբ (նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ) ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին»


ՀՀ կառավարության 30.06. 2022 թ. N 956-Ն որոշում-«ՀՀ-ում 2022/2023 ուսումնական տարվա՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ կլինիկական օրդինատուրայի (ըստ մասնագիտությունների) և ինտերնատուրայի ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին»


ՀՀ կառավարության 28.04.2022 թ. N 596-Ն որոշում-«Ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման, կամավոր ատեստավորման արդյունքով ուսուցչի դրույքաչափի և դրան հատկացվող հավելավճարի տրամադրման, կամավոր ատեստավորման հանձնաժողովի ձևավորման կարգը հաստատելու մասին»


ՀՀ կառավարության 22.04.2022 թ. N 539-Ն որոշում-«Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործադիր մարմինների մրցույթի, ընտրության (նշանակման) ընդհանուր կարգը և չափորոշիչները սահմանելու մասին»


ՀՀ կառավարության 7.04.2022 թ. N 477-Ն որոշումՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2022/2023 ուսումնական տարվա՝ ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և վճարովի, առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին»


ՀՀ կառավարության 7 ապրիլի 2022 թվականի N 474-Ն որոշում-«ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2022/2023 ուսումնական տարվա՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ, մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին»


ՀՀ կառավարության 7 ապրիլի 2022 թվականի N 437-Ն որոշում-«ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և գիտական կազմակերպությունների 2022/2023 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրա ընդունելության տեղերը և դրանց բաշխումը հաստատելու մասին»