Կամավոր ատեստավորման արդյունքում ատեստավորումն անցած համարվող, դրույքաչափի փոփոխություն ունեցող և դրա նկատմամբ հավելավճար ստացող ոչ պետական ուսումնական հաստատության ուսուցիչների ցուցակները հաստատելու մասին