«Երևանի հ. 170 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ը անվանակոչելու, կանոնադրությունում փոփոխություններ կատարելու և դրանք հաստատելու մասին