Հ.Շ Դանիելյան -Մեթոդական ձեռնարկ (օպերացիոն համակարգեր)
Հ. Դանիելյան -Տեքստային ինֆորմացիայի մշակման տեխնոլոգիան MS Word ծրագրով
Անի Թորոսյան -Համակարգչային հմտություններ (ՄԿՈւ համակարգի ուսանողների համար)
Հ.Խ, Բարսեղյան Տերմինաբանական և ուղղագրական տեղեկատու-2006