«Մասնագիտական կողմնորոշում» դասընթացի փորձնական չափորոշիչն ու ծրագիրը հաստատելու մասին