2021-2022 ուսումնական տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի հանրակրթական ուսումնական հաստատության 2-րդ դասարանի սովորողի ուսումնառության արդյունքների ոչ միավորային գնահատման փորձնական բնութագրերը («Ես և շրջակա աշխարհը», «Ռուսաց լեզու», «Կերպարվեստ», «Մաթեմատիկա», «Շախմատ», «Տեխնոլոգիա», «ֆիզկուլտուրա») հաստատելու մասին