Դրամաշնորհի հատկացման մրցույթի արդյունքները հաստատելու մասին