2021-2022 ուսումնական տարվա 2022 թվականի հունվարին անցկացվող պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման ժամկետները և անցկացման կարգը սահմանելու մասին