«1193.Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի «11002. Աուտիզմ և զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների բուժման, վերականգնման, կրթության և զբաղվածության ապահովման ծառայություններ» միջոցառումն իրականացնելու դրամաշնորհային մրցույթի հայտարարությունը և հրավերը