Հայաստանի Հանրապետության դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի 2021-2022 ուսումնական տարվա հանրապետական առարկայական հանձնաժողովների նախագահների կազմը հաստատելու մասին