ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2017 թվականի սեպտեմբերի 13-ի N 1081-Ա/2 հրամանում լրացումներ կատարելու մասին