Դրամաշնորհային ծրագրեր
Հայտարարություն՝ «ԵՔ-ԴՄ-ԱԱ 04/23» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2023 թվականի «մարտի» «2» «թիվ 01/23» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ԱԱ 04/23 «Երիտասարդների շրջանում առողջ ապրելակերպի (առողջ եվ անվտանգ սննդի օգտագործումը, ֆիզիկական ակտիվությունը, անվտանգ վարքագծի պահպանումը, վնասվասծքների կանխարգելումը, ծխախոտի, ալկոհոլի, թմրանյութերի

Հայտարարություն՝ «ԵՔ-ԴՄ-ՄԳ 02/23» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2023 թվականի «փետրվարի» «1» «թիվ 01/23» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ՄԳ 02/23 «Մարզաբնակ երիտասարդների կարողությունների զարգացում՝ ուղղված մեդիագրագիտությանը, թվային գրագիտությանը և կիբեռգրագիտությանը» Պետական մարմինը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու)` ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի

Հայտարարություն՝ «ԵՔ-ԴՄ-ԵԿ-02/23» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2023 թվականի «հունվարի» «24» «01/23» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ԵԿ-02/23 «Երիտասարդական կենտրոնների ստեղծում» Պետական մարմինը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու)` ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, որը գտնվում Վ. Սարգսյան 3 հասցեում, հայտարարում

Հայտարարություն՝ «ԵՔ-ԴՄ-ԹԼՄ 03/23» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2023 թվականի «հունվարի» «19» «թիվ 01/23» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ԹԼՄ 03/23 «Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց շահագործման երեվույթի և դրա դեմ պայքարն արծարծող լրագրողական մրցույթի կազմակերպում» Պետական մարմինը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու)` ՀՀ կրթության,

Հայտարարություն՝ «ԵՔ-ԴՄ-ԱԱ 03/23» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2023 թվականի «հունվարի» «18» «թիվ 01/22» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ԱԱ 03/23 «Երիտասարդների շրջանում առողջ ապրելակերպի (առողջ և անվտանգ սննդի

Հայտարարություն՝ «ԵՔ-ԴՄ-ԹԻ 03/23» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2022 թվականի «հունվարի» «16» «թիվ 01/23» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ԹԻ 03/23 «Թրաֆիքինգի ռիսկերի մասին երիտասարդների իրազեկում» Պետական մարմինը

Հայտարարություն՝ «ԵՔ-ԴՄ-ՈՖ-02/23» դրամաշնորհային մրցույթի մասին (նոր տարբերակ)

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2023 թվականի հունվարի 4-ի «թիվ 02» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ՈՖ-02/23 «Ոչ ֆորմալ կրթական գործիքակազմով մասնագիտական վերապատրաստման հնարավորությունների, մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրերի մասին երիտասարդների (այդ թվում՝ արցախյան վերջին պատերազմի մասնակիցների, պատերազմից ներազդված հասարակության

Հայտարարություն՝ «ԵՔ-ԴՄ-ՈՖ-02/23» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2022 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «թիվ 01» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ՈՖ-02/23 «Ոչ ֆորմալ կրթական գործիքակազմով մասնագիտական վերապատրաստման հնարավորությունների, մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրերի մասին երիտասարդների (այդ թվում՝ Արցախյան վերջին պատերազմի մասնակիցների, պատերազմից ներազդված հասարակության

Հայտարարություն՝ «ԵՔ-ԴՄ-ԹԼՄ 02/23» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2022 թվականի «դեկտեմբերի» «15» «թիվ 01/22» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ԹԼՄ 02/23 Պետական մարմինը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու)` ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, որը գտնվում է Վ. Սարգսյան 3 հասցեում,